Актуална информация

Разрешават сватбени церемонии в парка

 РЕШЕНИЕ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

§13. В Приложение № 30 „ Услуги, предоставяни от парк „ Врана“ от Приложения към Глава трета прави следните изменения и допълнения:

  1. Създава нови т. 3 и т. 4 със следното съдържание:

3. За провеждане на сватбени церемонии:

3.1. до 100 човека – 820,00 лева

3.2. от 100 до 200 човека- 1 640 ,00 лева

3.3. Мероприятията по т. 3.1. и т.3.2.  са с максимална продължителност 2 (два) часа.

3.4. В цените по т. 3.1. и т.3.2. не е включена цената за осигуряване на обредно лице за провеждане на сватбения ритуал.

4. За заснемането на професионална фотосесия – 120 ,00 лева

4.1. Мероприятието по т. 4 може да се провежда само в часове извън работно време на Парк „ Врана“ с максимална продължителност до 4 (четири ) часа и при не повече от 20 (двадесет ) участващи лица.

 

*Забележка: Това решение на СОС ще влезе в сила в края на месец февруари или м. март 2015 г.