Актуална информация

Прочистени са нови обекти

Прочистени и разкрити за посетители са горски масив и няколко красиви поляни в източната част на парка с площ около 20 декара.