Актуална информация

От 10 август 2013 г. входа е платен

1. Цени на билети за вход за индивидуални  посещения /на човек/:

1.1. за деца до 7 години и пенсионери – безплатно;
1.2. за деца от 7 до 18 години – 2,00 лв.;
1.3. за лица над 18 години – 5,00 лв.;
1.4. Семеен билет – 8,00 лв. *
* Забележка: Право на “семеен билет” имат деца ненавършили 18 години
придружени от единият или двамата родители.
Понятието “Семеен билет”  не е обвързано с юридическото значение
на формулировката за семейна единица.

2. Цени на билети за вход за групови посещения
(за групи над 15 човека) /на човек/:

2.1. за ръководителя на групата – безплатно;
2.2. за деца до 7 години и пенсионери – безплатно;
2.3. за деца от 7 до 18 години – 1,00 лв.;
2.4. за лица над 18 години – 4,00 лв.

 

Отворени са нови маршрути

Отворено е вече за посетители и гробището за кучета.

гробище за кучета

Паркът се радва на добра посещаемост и по новоразкритите маршрути през горските масиви.

горски масиви

Маркирани са нови маршрути

Маркирани и обозначени са нови 4 200 метра от маршрутите в парка. Поставени са нови оградни съоръжения, нови означителни табели за по-лесна ориентация на посетителите в парка. Прочистени са нови площи – около 10 декара.

Прочистени са нови обекти

Прочистени и разкрити за посетители са горски масив и няколко красиви поляни в източната част на парка с площ около 20 декара.

Нова алея от южния вход през гората

Открита е нова алея водеща от южният вход през гората директно към двореца. Прочистени и разкрити са нови площи за посетителите в югоизточната част на парка. Изградени са 2 броя чешми на алеята до оранжериите.