Актуална информация

Маркирани са нови маршрути

Маркирани и обозначени са нови 4 200 метра от маршрутите в парка. Поставени са нови оградни съоръжения, нови означителни табели за по-лесна ориентация на посетителите в парка. Прочистени са нови площи – около 10 декара.