Актуална информация

Изградени са нови съоръжения

С цел опазване на редките растителни видове в парка са изградени оградни съоръжения с дължина 2 400 метра.