Западен чинар

Природен статус: Незастрашен вид

Класификация: Cormobionta (Висши растения)

отдел: Matnoliphyta (Покритосеменни)

клас: Magnoliopsida (Двусемеделни)

семейство: Platanaceae (Чинарови)

род: Platanus (Чинар)

Характеристика
Широколистно, листопадно, еднодомно дърво. Бързо растящ вид, развива мощна корона, с големи размери. Плодът е орехче.

Екологични изисквания
Развива се най-добре на влажни и дренажирани почви, по бре-говете на реки и речни долини. Издържа на нашите климатични условия.

Използване
В парковете, като единично или алейно дърво. Има доброка-чествена дървесина. Използва се за фурнир.

Произход / Разпространение
Източна Северна Америка / Средна Европа

Култивиран в парка „Врана“
В периода 1903- 1910г.