Езерото с лилиите

През първият етап от изграждането на парка на неговата територия съществували две езера – „Езерото с водоплаващите птици“ и „Езерото с лотосите“, построено от австриеца Хофман в югозападната част на парка през 1905–1906 г.

През вторият етап езерото с водоплаващите птици (лебеди, черни лебеди, диви патици) е пресушено.

Княз Фердинанд внася много екзотична растителност, като преобладаващи са алпийските и водните цветя. Особено внимание се обръща към лилиите, отглеждани от Хофман и В. Краус.

Най-много разнообразни видове лилии са засадени в езерото, създадено от чеха В. Краус (1909 г.), което получава наименованието „Езерото с лилиите“.

Голяма част от водните растения били доставени от Китай, Япония и Австралия, които с богатото разнообразие от цветове украсявали езерата и оранжериите.