Актуална карта на маршрути – зона отворена за посетители

За всички желаещи да посетят парк-музей “Врана” е отворен входа от страната на стопанство “Врана”.

Затваря се за посетители входът от страната на Цариградски шосе (южен вход)!

Актуална карта - 17.07.2013

Актуална карта на парк Врана – 17.07.2013