юли 2013

Отворени са нови маршрути

Отворено е вече за посетители и гробището за кучета.

гробище за кучета

Паркът се радва на добра посещаемост и по новоразкритите маршрути през горските масиви.

горски масиви

Маркирани са нови маршрути

Маркирани и обозначени са нови 4 200 метра от маршрутите в парка. Поставени са нови оградни съоръжения, нови означителни табели за по-лесна ориентация на посетителите в парка. Прочистени са нови площи – около 10 декара.

Прочистени са нови обекти

Прочистени и разкрити за посетители са горски масив и няколко красиви поляни в източната част на парка с площ около 20 декара.