юни 2013

Нова алея от южния вход през гората

Открита е нова алея водеща от южният вход през гората директно към двореца. Прочистени и разкрити са нови площи за посетителите в югоизточната част на парка. Изградени са 2 броя чешми на алеята до оранжериите.

Почистена е нова алея

Почистена и напълно достъпна за посетители е алея в южната част напарка с дължина 500 метра.